GeoData GeoData Katalóg Vyhľadať  
Organizácie
 
Satelitná navigácia
 
Open source
 
Správy
 
Mapy
 
Zamestnanie
 
Štátna správa
 
GIS
 
DPZ
 
Školy
 
Údaje
 
WMS služby
 

Mapy

11. GIS portál Mestského úradu v Nitre
Mapa mesta, územný plán.
12. Mapový server Mesta Skalica
13. Geoportál Cestnej databanky, Slovenská správa ciest
14. Atlas krajiny SR
15. Digitálna ortofotomapa lokality Chopok (1986, 1999) (PrifUK)
16. Lesnícky GIS, NLC Zvolen
Mapy lesných porastov, ortofotomapy, administratívne členenie, katastrálne mapy pre celé územie SR.
17. Geologická mapa SR 1:50 000
18. Poľovnícky geografický informačný systém, NLC Zvolen
19. WebGIS portál Mesta Trenčín
Mapa mesta, územný plán.
20. Katastrálny portál

12345678910
Pridať odkaz
(c) InfoProjekt s.r.o., 2017