GeoData GeoData Katalóg Vyhľadať  
Organizácie
 
Satelitná navigácia
 
Open source
 
Správy
 
Mapy
 
Zamestnanie
 
Štátna správa
 
GIS
 
DPZ
 
Školy
 
Údaje
 
WMS služby
 
1. Základná mapa SR 1:10000 (WMS SAŽP)
2. Skenované mapy SR (WMS SAŽP)
Topografická mapa 1:50000, 1. vojenské mapovanie 1764-1787, 2. vojenské mapovanie 1810-1869, 3. vojenské mapovanie 1875-1884.
3. Zjazdnosť ciest na Slovensku
4. Mapové služby SAŽP
5. GRASS SK
Slovenské zrkadlo stránok GRASS-u.
6. Mapový server SACR
7. GPSforum
Stránky venované satelitnej navigácií.
8. Mapový server mesta Košice
9. Mapy zmien stavu lesa zo satelitných snímok
Zdravotný stav lesných porastov od roku 2008 na území celého Slovenska. Hodnotenie zmeny zdravotného stavu. Výsledky projektu "Identifikácia zmien stavu lesa zo satelitných snímok", NLC Zvolen.
10. Geologické mapy SR (WMS GÚDŠ)
Topografický podklad, geologická mapa 1:1000000, geologická mapa 1:500000, geologická mapa 1:200000, tektonická mapa, neotektonická mapa, hrúbka kvartérnych uloženín, genetické typy kvartérnych uloženín, kvartérny pokryv, mapa litogeochemických typov, metalogenetická mapa, mapa vhodnosti územia na ukladanie odpadov, mapa IG rajonizácie, hlavné hydrogeologické regióny, mapa kontaminácie pôd, mapa náchylnosti pôd na acidifikáciu, regionálne geologické členenie, administratívno-správne členenie.

1234567891011121314151617181920»
Pridať odkaz
(c) InfoProjekt s.r.o., 2017